Guest Login    Register
    

 

FULL PLAYER
  • Taylor-Swift

ปล่อยออกมาเป็นระลอกเลยทีเดียวสำหรับการตลาดของแม่เทย์ ล่าสุดใครที่รอการเดินสายโชว์ของนางเตรียมเฮได้

เพราะ Taylor Swift’s reputation Stadium Tour! ประกาศรอบมาแล้ว 27 รอบ ซึ่งเป็นแถบอเมริกาทั้งนั้น และจะเริ่มทัวร์ 8 พฤษภาคม ถึง 6 ตุลาคม 2018 เริ่ม Pre-sale 5 ธันวา 2017 และเริ่มขายบัตร 13 ธันวา

ส่วนบ้านเราก็รอลุ้นต่อไปแล้วกันว่านางจะแวะมาแถบนี้หรือไม่

2017-11-21T09:40:57+07:00 November 24th, 2017|Categories: Music Update|Tags: , , |