Guest Login    Register
    

 

FULL PLAYER

อัมสเตอร์ดัม Amsterdam เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปั่นจักรยานมากที่สุด จนถูกขนานนามว่า เมืองหลวงจักรยานของโลก

ที่เมืองนี้ จักรยานไม่ใช่สินค้าแฟชั่น ไม่ใช่เครื่องมือออกกำลังกาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นเมืองที่มีคนปั่นจักรยานวันละกว่า 300,000 คน มีจักรยานมากกว่าประชากร มีจักรยานมากกว่ารถยนต์ 4 เท่า และทุกหนทุกแห่งมีแต่จักรยาน

ความปลอดภัยของการเดินทางด้วยจักรยาน เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานและทัศนคติที่ดีของผู้คนที่ใช้ทางร่วมกัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่นี่ปั่นจักรยานกันทั้งนั้น พวกเค้าจึงเข้าใจคนที่ปั่นจักรยานดี
ทุกหนทุกแห่งในอัมสเตอร์ดัม มีลานจอดรถจักรยาน ที่เติมไฟฟ้าสำหรับจักรยานไฟฟ้า สูบลมฟรี และการบริการซ่อมแซมเหล่านี้กลายเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของชาวเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างระบบทางจักรยานที่สมบูรณ์ ทั้งเลนจักรยาน สะพานข้ามลอด ทางร่วมทางแยก และที่จอดจักรยานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือที่สถานีรถไฟ จึงไม่แปลกที่คนที่นี่จะนิยมการปั่นจักรยาน

2017-06-13T08:37:03+07:00 June 13th, 2017|Categories: Lifestyle|