Guest Login    Register
    

 

FULL PLAYER

อยู่กับคนใกล้ตัวแบบไหน เราก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้น ดูท่าจะเป็นความจริงจากการศึกษาของ PLOS Computational Biology พบว่า นิสัยที่คนอื่นใกล้ตัวเราทำมีผลกับชีวิตเรา โดยเฉพาะ 3 พฤติกรรมนี้ ขี้เกียจ…รอบคอบ…อดทน

จากการศึกษาพบว่าคนที่อยู่ด้วยกันก็จะมีแอตติจูดความคิดใกล้เคียงกัน คนที่เขียนงานวิจัยนี้ ฌอง โดนิโซ บอกว่าเขาแปลกใจมากที่นิสัยเฉพาะตัวเหล่านี้แพร่ไปให้คนอื่นได้และส่งถึงกันได้ง่ายมาก แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกคบเพื่อนที่มีขี้เกียจไปเลยเพียงแค่เรารู้ว่าเพื่อนสนิทของเราเป็นแบบไหนก็ไม่ต้องซึมซับเอาแบบอย่างที่ไม่ดีมา แต่สิ่งที่ดีมาปรับใช้ก็พอ

ขอบคุณรูปภาพจาก tvpoolonline

 

 

2017-06-02T07:58:35+07:00 May 5th, 2017|Categories: Lifestyle|