Guest Login    Register
    

 

FULL PLAYER
  • LIAM

เรียกว่าคงไม่มีข่าวไหนจะโด่งดังไปกว่า ข่าวการช่วยชีวิตน้องๆ และโค้ชทีมหมูป่าทั้ง 13 คน ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ทุกสำนักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างรายงานข่าวออกไป และหลากหลายกำลังใจจากคนทั่วโลก รงมถึง Liam Gallagher อดีตนักร้องนำของวงร็อคชื่อก้องโลกอย่าง Oasis ก็ได้ส่งท่อนหนึ่งของเนื้อเพลง Stop Crying Your Heart Out มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ และโค้ชทั้ง 13 คน อีกด้วย

2018-07-16T15:24:09+07:00 July 16th, 2018|Categories: Entertainment|Tags: , , , |