Guest Login    Register
    

 

FULL PLAYER

กติกา

  • – พิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมบอกเหตุผลว่า “ขอหนึ่งวิธีเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับตัวเอง ”
    พร้อมแท็กชื่อเพื่อนที่จะพาไปชมด้วย 1 คน (เข้าไปตอบที่ใต้โพสติกิจกรรมของ Facebook)
  • – ร่วมสนุกได้ถึงวันนี้ เวลา 24.00 น.
    ***ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้เวลา 18.00 น.***

หมายเหตุ

  • – ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์รับบัตรตามชื่อที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น!
  • – ไม่มีการรับบัตรแทนในทุกกรณี