Guest Login    Register
    

 

FULL PLAYER

นักร้องที่อายุน้อยๆที่มีอัลบั้มขึ้นอันดับ 1 ในยุคนี้ ประกอบด้วย

Justin Bieber – อัลบั้ม My World 2.0 ตอนอายุ 16 ปี
Shawn Mendes – อัลบั้ม Handwritten ตอนอายุ 16 ปี
Ariana Grande – อัลบั้ม Yours Truly ตอนอายุ 20 ปี
Camila Cabello – อัลบั้ม CAMILA ตอนอายุ 20 ปี
Taylor Swift – อัลบั้ม Speak Now ตอนอายุ 20 ปี

2018-01-31T10:47:35+07:00 February 1st, 2018|Categories: Music Update|Tags: , |