Ed Sheeran เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเอ็มบีอี (MBE) จากเจ้าชายชาลส์ ดยุคแห่งเคมบริดจ์ ณ พระราชวังบักกิงแฮม ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับสหราชอาณาจักร แบบว่าทั้งร้องเพลงเก่งและยังทำประโยชน์ให้กับประเทศอีกด้วยนะนี่

Ed-Sheeran