นักร้องหญิงที่มีรายได้ทัวร์รวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์จากการเก็บข้อมูลของบิลบอร์ด (Billboard BoxScore)

อันดับ 1 Madonna
อันดับ 2 Celine Dion
อันดับ 3 Beyonce
อันดับ 4 Lady Gaga
อันดับ 5 Taylor Swift