GET SWEEP MUSIC Mon-Fri TIME 01:00 - 07:00

ACTIVITIES

LET'S HANG OUT IN BALI

เครื่องดื่มแฮง พา 24 Party Animals ตะลุยเปิดประสบการณ์มันส์ กับ 3 Club ชื่อดังของบาหลี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีหนังสือเดินทางออกนอกประเทศไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการการเดินทาง เช่น โรคหัวใจ

วิธีการสมัคร

 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.hangsters.com เพื่อรับ HANG ID (รหัส 6 หลัก) เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัวในการสะสมฝา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ลงทะเบียนครั้งเดียว  เพื่อใช้ในการสะสมแต้มจากฝาตลอดทั้งรายการ
 • ส่งฝา HANG และ/หรือ ฝาพร้อมใบเสร็จแสดงการซื้อ HANG Virgin / HANG Foreplay จาก 7-Eleven ระบุ HANG ID ใต้ฝา และหลังใบเสร็จพร้อมชื่อและเบอร์โทรมาที่  88/8 ซอยลาดพร้าว 18  ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า (Let’s Hang out in Bali)

กติกาส่งฝาและสะสมแต้ม

 • ฝา HANG สูตรใดก็ได้มีค่าฝาละ 1 แต้ม
 • พิเศษซื้อ HANG Virginและ/หรือ HANG Foreplay  จาก 7-Eleven รับเพิ่มอีก 2 แต้ม ต่อ 1 ขวด (เมื่อส่งฝา HANG Virgin และ/หรือ HANG Foreplay พร้อมใบเสร็จแสดงการซื้อ จาก 7-Eleven )
 • เริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับฝาวันที่ 30 กันยายน  2558  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ในวันที่ 30 กันยายน  2558 เป็นวันสุดท้ายในการรับฝา

ประกาศผลการสะสมฝาทั้งสิ้น 5 ครั้งตามรายละเอียดดังนี้

 • ครั้งที่ 1: ผู้สะสมแต้มได้มากที่สุด 2 อันดับแรก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2558  เวลา 23.00 น.
 • ครั้งที่ 2: ผู้สะสมแต้มได้มากที่สุด 2 อันดับแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2558  เวลา 23.00 น.
 • ครั้งที่ 3: ผู้สะสมแต้มได้มากที่สุด 2 อันดับแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2558  เวลา 23.00 น.
 • ครั้งที่ 4: ผู้สะสมแต้มได้มากที่สุด 2 อันดับแรก ณ วันที่ 19 กันยายน 2558  เวลา 23.00 น.
 • ครั้งสุดท้าย ผู้สะสมแต้มได้มากที่สุด 16 อันดับแรก ประกาศผล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. ผ่านทาง www.hangsters.com

**หมายเหตุ ฝา HANG ที่ใช้สะสมในกิจกรรมต้องเป็นฝา HANG วันหมดอายุหลัง 01 02 16 ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (ดูวันหมดอายุบนฝา) **

รายละเอียดของรางวัล

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก และแพ็คเก็จทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน มูลค่า 35,000 บาท/1 รางวัล / 1 ผู้โชคดี รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล เดินทางวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2558 ***หมายเหตุการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“ PACKAGE TOUR ตะลุยปาร์ตี้ ที่ บาหลี 4 วัน 3 คืน มูลค่า 35,000 บาท ”    

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้จัดได้ประกาศในข้อกำหนดข้างต้นอย่างครบถ้วน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, HANG ID และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ กับผู้จัดกิจกรรม เพื่อประสานงานและตรวจเช็คความถูกต้อง ในการสะสมฝา และใบเสร็จ
 • การคิดแต้มให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของผู้จัดกิจกรรม
 • การติดสินจะนับจากจำนวนฝา และใบเสร็จที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมาตามที่อยู่ข้างต้น หรือนำมาแสดงในวันประกาศผลเท่านั้น โดยคำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ หากไม่สามารถเดินทางได้ในวันที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ในทุกกรณี www.hangsters.com